transcriptie in beeld


In muziek zit een voelbare ruimtelijkheid die ik probeer vorm te geven. Van muziekfragmenten die me aanspreken maak ik een transcriptie-in-beeld; een soms letterlijke en vaak herkenbare weergave uit de partituur. Mijn uitgangspunt daarbij is simpel: de hogere tonen schuiven over de lagere heen : een schaduw ontstaat. Samen met het licht wordt er een ruimtelijkheid gesuggereerd.  Bij het luisteren naar muziek lichten sommige fragmenten op. Vaak zijn dit sequensen, vormen die zich herhalen op een hogere of lagere toon.

reliëf in papier


Gescheurd papier is voor mij een mooi en geschikt materiaal waarin ik ideeën en ervaringen kan uitdrukken die ik heb over en met de dingen om mij heen. Niet alleen muziek, maar ook een gebeurtenis uit het verleden, een idee of een beeld uit de natuur kunnen aanleiding zijn om in gescheurd papier uitgedrukt te worden.  Zo nu en dan komt een idee beter tot zijn recht in ruimtelijke vorm, drie-dimensionaal.

Wilhelmina van Beek Zoutewelle

Oude Velddijk 22  9321 HL    Peize

 06 28392130